ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για την απόκτηση του πτυχίου σε όλα τα επίπεδα γνώσεων και από όλους τους αναγνωρισμένους εθνικούς και διεθνείς εξεταστικούς φορείς. Η διδασκαλία των μαθητών γίνεται με συστηματικό και αποδοτικό τρόπο με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που ορίζει ο κάθε εξεταστικός φορέας.

Σηματοδότηση

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχουμε την ευχάριστη διάθεση να σας δώσουμε απαντήσεις και να σας λύσουμε τις απορίες σας σχετικά με τα πτυχία και τους εξεταστικούς φορείς.

English Flag

Στόχος μας δεν είναι μόνο η εκμάθηση της γλώσσας για την απόκτηση πτυχίου, αλλά η ουσιαστική γνώση, με αποτέλεσμα τη σωστή χρήση και επικοινωνία.

___Paschou Paschalia English School