ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για την απόκτηση του πτυχίου σε όλα τα επίπεδα γνώσεων και από όλους τους αναγνωρισμένους εθνικούς και διεθνείς εξεταστικούς φορείς. Η διδασκαλία των μαθητών γίνεται με συστηματικό και αποδοτικό τρόπο με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που ορίζει ο κάθε εξεταστικός φορέας.

Λογότυπο Michigan Language Assessment
Λογότυπο Cambridge English Language Assessement
Λογότυπο TOEIC
Λογότυπο Michigan State University
Λογότυπο ESB
Λογότυπο ΚΠγ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχουμε την ευχάριστη διάθεση να σας δώσουμε απαντήσεις και να σας λύσουμε τις απορίες σας σχετικά με τα πτυχία και τους εξεταστικούς φορείς.

English Flag
Στόχος μας δεν είναι μόνο η εκμάθηση της γλώσσας για την απόκτηση πτυχίου, αλλά η ουσιαστική γνώση, με αποτέλεσμα τη σωστή χρήση και επικοινωνία.

Paschou Paschalia English Scool